Beställ transkribering via webben och spara tid

Snabb transkribering är något som kan underlätta såväl studier som arbete något otroligt, eftersom att man idag många gånger använder sig av inspelningsfunktioner på mobilen eller med annan utrustning för att alltid få med allt som sägs vid möten, sammanträden eller intervjuer exempelvis kan det många gånger vara svårt att i efterhand få en riktigt bra överblick på det material som man har spelat in. Vi som människor har ofta svårt att kunna arbeta med inspelat ljudmaterial på samma sätt som vi gör med det skrivna ordet, vi kan skumma igenom en text mycket snabbare än det tar att lyssna på en inspelad ljudfil. 

​​Därför är transkribering något som blir allt mer populärt inom de flesta sammanhang. Ofta så handlar det om transkription av intervjuer och likande där man måste få tillgång till sitt material snabbt för att kunna skriva ett skolarbete eller en artikel exempelvis och då är det skönt att kunna vända sig till ett företag som Snabbtranskribering.se där ni alltid får ert material transkriberat riktigt snabbt och i hög kvalitet.​

Snabba leveranstider

En stor fördel med att vända sig till ett professionellt företag som Snabbtranskribering.se är att ni alltid har möjlighet att välja riktigt snabba leveranstider och att ni samtidigt får hög kvalitet och kan få tillgång till ert arbete snabbt via er mejl. Ni kan välja mellan en leveranstid på 24, 48 eller 72 timmar beroende på hur snabbt ni behöver få tillgång till texterna, men oavsett hur snabb leveranstid ni väljer vid er beställning får ni alltid riktigt bra kvalitet på er beställning. 

På deras hemsida kan du läsa mer om deras arbete och tillvägagångssätt, du kan dessutom alltid skicka iväg din beställning direkt via hemsidan och få det snabbt levererat till din mejladress, självklart är det alltid full sekretess kring ditt material och du behöver aldrig oroa dig för att det ska komma ut eller hamna i fel händer.