Få hjälp med gasinstallationer

Arbetar du med någon form av gas är du välmedveten om vikten av korrekta gasinstallationer. Ny teknik tillkommer och därmed ändras regler därför är det extra viktigt att den du anlitar för jobbet verkligen har utbildning inom gasinstallationer. Eftersom det rör sig om ämnen som kan vara mycket farliga är det viktigt att vidta en hög säkerhets nivå. Under installation av gas ska man använda rör som är så pass säkra att om det skulle ske till exempel en brandexplosion ska inte rören med gas explodera.

Detta krav på brandsäkerhet innebär att rörens material, som ofta är plast, är testade för just den gas de är avsedda att transportera. Skulle en olycka ändå ske, att en brand pågår under så pass lång tid och åstadkommer så pass höga grader att rören trots allt smälter, går det att installera en säkerhetsspärr som vid sådana fall stoppar flödet av gas och därmed minskar riskerna för stora förstörelser.

Efter det att gasinstallationer är gjord bör du och den som är ansvarig för själva installationen boka upp ett årligt kontrollbesök. Under dessa tillfällen ska man göra en professionell kontroll av ledningssystemet. För att hitta eventuella läckor används en så kallad digital gas detektor. Syftet med dessa återbesök är att se så att gasinstallationens säkerhet fortfarande är hög.

Gasinstallation är miljövänligt.

Det finns många former av gas, är du intresserad av att välja ett miljövänligt alternativ kan du med fördel installera gas i form av naturgas. Med hjälp av ett special tillverkat uttag kan du på ett effektivt sätt använda naturgas som en energikälla. Detta alternativ är framför allt aktuellt för mindre enheter så som gasgrill, gasspis och gas värme redaktörer. Det tidigare nämnda uttaget kan med fördel placeras när du installerar gas, och fungerar i huvudsak med alla icke-plats baserade enheter.